Aflyste forårsture grundet Corona situationen.

2020 er der indtil nu 2 forårs- og 2 efterårs ø-ture til øen Risøya

Turprisen er forventet til kr. 2.500 plus kontingent kr. 200

Du indbetaler til konto reg. 5347 konto nr. 0302331
Husk at skrive dit navn og turens nummer på indbetaling.

Der er max plads til 10 deltagere på turen.

Tilmelding til turlederen.

Du skal huske at medbringe sengelinned. Dynetøj findes i huset.

Der er jolle med motor med i prisen når huset lejes.

Se på turkalender....

...og der fanges torsk. Her er Torsk og Kurt Jensen.

 

Besøg af et stort krydstogtskib i Risør by. Flere gæster blev sejlet i land og besøgte "Den hvide by" ved Skagerak...

Se flere billeder her

 

Generalforsamling 2019

Indelukkets Spisested
Åhave Alle
´ 9C, i Silkeborg

Onsdag d. 6. nov. Kl. 18


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.

 


Referat fra 2018

 

Læs mere…

 

Kære Havfisker.
Link til havfiske-stemning fra Risør.

Se video