Skippers præmier 2012

Nyhedsbrev
Nyhedsbrev


Modtag HTML?

Der er 2 forårs og 2 efterårs ø-ture

Turprisen er kr. 2.500 plus kontingent kr. 200

Du indbetaler til konto reg. 5347 konto nr. 0302331
Husk at skrive dit navn og turens nummer på indbetaling.

Der er max plads til 10 deltagere på turen.

Tilmelding til turlederen.

Der er nu etableret toilet og baderum på øen.

Du skal huske at medbringe sengelinned. Da der findes sengetøj i huset.

Der er en fin jolle med motor med i prisen når huset lejes.

Vi anbefaler at du allerede nu tilmelder til dette års ture. Se turkalender....

...og der fanges torsk. Her er Torsk og Kurt Jensen.

 

Denne sommer var der fornemt besøg af et stort krydstogtskib i Risør by. Flere gæster blev sejlet i land og besøgte "Den hvide by" ved Skagerak...

Se flere billeder her

 

Her har du mulighed for at leje en hel gård på fastlandet eller på øen Risøya.
Se begge gårde nederst på vores Norske hjemmeside

 

Generalforsamling 2018

Indelukkets Spisested
Åhave Alle
´ 9C, i Silkeborg

Fredag d. 2. nov. Kl. 18


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.

 


 

 

Læs mere…

 

Kære Havfisker, Du som allerede HAR været afsted eller som SKAL afsted!
Carsten Hansen var han så heldig at have videofotograf Sean Charles med på turen, og her er linket til nogle minutters aktuel havfiske-stemning fra Risør.
Redaktionen sige MANGE TAK for indslaget!

Se video