Foråret er kommet, og solen står højt på himlen.
Vi glæder os til nye oplevelser i Risør.

Der er planlagt 2 ture i foråret.

Se på turkalender....

...og der fanges torsk. Her er Torsk og Kurt Jensen.

 

Kære Havfisker.
Link til havfiske-stemning fra Risør.

Se video

 

Generalforsamling for året 2022
Torsdag den 16. marts 2023 - Kl. 18:00

Mødet holdes på Svostrup Kro

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.


Referat fra generalforsamling:


Læs mere…