Skippers præmier 2012

Nyhedsbrev
Nyhedsbrev


Modtag HTML?

I 2019 er der indtil nu 2 forårs- og 1 efterårs ø-ture til øen Risøya

Turprisen er kr. 2.500 plus kontingent kr. 200

Du indbetaler til konto reg. 5347 konto nr. 0302331
Husk at skrive dit navn og turens nummer på indbetaling.

Der er max plads til 10 deltagere på turen.

Tilmelding til turlederen.

Der er nu etableret toilet og baderum på øen.

Du skal huske at medbringe sengelinned. Dynetøj findes i huset.

Der er jolle med motor med i prisen når huset lejes.

Turen i efteråret er fuldt booket. Se på turkalender....

...og der fanges torsk. Her er Torsk og Kurt Jensen.

 

Besøg af et stort krydstogtskib i Risør by. Flere gæster blev sejlet i land og besøgte "Den hvide by" ved Skagerak...

Se flere billeder her

 

Her har du mulighed for at leje en hel gård på fastlandet eller på øen Risøya.
Se begge gårde nederst på vores Norske hjemmeside

 

Generalforsamling 2019

Indelukkets Spisested
Åhave Alle
´ 9C, i Silkeborg

Onsdag d. 6. nov. Kl. 18


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.

 


Referat fra 2018

 

Læs mere…

 

Kære Havfisker.
Link til havfiske-stemning fra Risør.

Se video