Artikelindeks
Generalforsamling
Referat
Alle sider

 

 

Generalforsamlingsreferat med dagsorden.
Svostrup Kro den 16. marts 2023 - kl. 18.00

1.

Valg af dirigent og stemmetæller(e).
Forsamlingen valgte John Kristensen til dirigent.
Stemmetællere blev udskudt til hvis der blev brug for skriftlig afstemning.

2.

Bestyrelsens beretning.
Ivan Mortensen aflagde bestyrelsens beretning for året.
Der var 3 ture til Risøya i 2022, 2 i foråret og 1 i efteråret.
Alle ture var fyldt op med glade lystfiskere.
Vi var så heldige at Skipper Larsen havde lavet ny aftale for efteråret, så vi kun betalte 2.500 for at bo på Risøya, med rengøring og inkl. Strøm. Næste år er prisen også lav. 2.500 med rengøring, men plus strøm 1.500. Så i alt 4.000 for en uge.
Vi sejlede for første gang med Fjordline i foråret. Det gik ok turen derop med hurtigbåden. Derimod dog uden den store tilfredshed hjem fra Langesund med langsomfærgen. Da vi måtte ud af restauranten efter vi havde sejlet en time, for at de kunne få et hold gæster mere ind.
Så bookede vi hurtigfærge op og hjem med Fjordline i efteråret, hvilket endte med at vi måtte booke om til Color Line, da Fjordline havde aflyst afgangen, grundet for meget vind.
Fremover er det sikkert ColorLine vi benytter os af, da de næsten aldrig aflyser, plus at vi kan sidde i restauranten under hele overfarten.
Skipper Larsen hentede os på Buvika, som sædvanlig, og sejlede os over på øen. Samtidig leverer han også friske boller hver morgen til huset. Alt uden beregning. Så det skal han have tak for.
Fangster på turene var ikke det store. Der er mange mørksej, men de er små. Torsk er der ikke mange af, og slet ikke de store som vi før så blive fanget. Skipper Larsen gør ellers en ihærdig indsats for at vi skal kunne finde de store fisk……Vi var dog heldige at opsøge makrelstimer, så vi fik mange af dem i fryseren og med hjem.
Vi har også glæde af at komme med Magne og Lullan ud og trække tegner og sætte garn. Det er sjovt at prøve forskelligt.

I 2023 har vi reserveret Risøya ligesom i 2022, to ture i foråret og 1 i efteråret. Hvis der sker ændring i turene, skal de have besked senest en måned før.
Prisen for ophold er for en uge ad gangen. Så har vi muligt at planlægge ud fra det. Første tur er fra den 6 – 11. maj. Turdatoer som er reserveret, står på turkalenderen på hjemmesiden.
Vi glæder os til foråret og til at gense Risør igen. Østerfjord skal op på land til påske, og have en ny gang bundmaling. Den står på land i fire dage inden den sættes i vandet igen til en ny sæson.
Vi er i bestyrelsen bevidste om at det kræver mange timer, og udgifter, at holde båden fin og i god stand. Derfor er det også påkrævet at vi giver en hjælpende hånd, når vi er på Risøya, med vask og rengøring af Østerfjord, samt småreparationer. Det er imponerende alt det som skipper gør for at vi kan få en god oplevelse hver gang vi er på Risøya. Stor tak for det Skipper Larsen.
Der er lavet en fangstrapport for alle ture hvor Skipper Larsen sponserer fine præmier til de af os der har været heldige at få fisk på krogen.
Klubben takker Skipper Larsen for alle præmierne han har sponseret.
De heldige vil få deres præmier under eventuelt.

3.

Godkendelse af det reviderede regnskab.
Det omdelte regnskab blev gennemgået af kassereren Jørgen Allentoft.
Der har været indtægter på 127.500 kr. Udgifter på 118.489,82.
Årets resultat er 9.210,18.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

4.

Fastsættelse af kontingent for 2023
Forslag fra bestyrelsen at det forsætter uændret med 200 kr.
Turprisen fastsættes efter budget fra bestyrelsen. Men der har på sidste møde i bestyrelsen været drøftet at turprisen inkl. kontingent skulle ligge omkring 3.500.
I prisen er der indregnet buffet med drikkevarer på færgeoverfart ColorLine ud og hjem fra Norge.

5.

Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

6

Valg til bestyrelsen.
Afgående: Helene Thorning og Ivan Mortensen
Modtog genvalg
Bestyrelse består herefter af:
Helene Thorning - Ivan Mortensen - Søren Drachmann - Jørgen Allentoft

7.

Valg af en bestyrelsessuppleant.
Afgående: Søren Rekly
Modtog genvalg

8.

Valg af 2 revisorer.
Afgående Jens Wedel og Jan Stegeager
Modtog genvalg

9.

Eventuelt.
Præmier for største fangster i 2022 med Skipper Larsen.
Første præmie – Ivan Mortensen – Torsk 2,0 kilo
Anden præmie – Michael Sørensen – Torsk 1,9 kilo
Tredje præmie – Simon Sørensen – Torsk 1,7 kilo
Fjerde præmie – Kurt Jensen – Torsk 1,5 kilo

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet således
Ivan Mortensen: Formand
Helene Thorning: Sekretær
Søren Drachmann: Uden portefølje
Jørgen Allentoft: Kasserer