Artikelindeks
Generalforsamling
Referat
Alle sider

Generalforsamling for året 2022

Holdes i første kvartal 2023

Sted og dato følger senere.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.


Referat fra sidste generalforsamling:Dagsorden Indelukket den 3. November kl. 18.00

1. Valg af dirigent og stemmetæller. Torben

2. Bestyrelsens Beretning
Det blev ikke til nogen ture ud på havet på grund af dårligt vejr
Det blev til masser af hygge også ude på den nye terrasse.
Vi fik blandt andet grillet nogle friskfangede makreller på terrassen i den nye grill.
Helene vandt 1. Præmie og Wigant 2. Præmie

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Allentoft fremlagde regnskabet der blev godkendt af fremmødte

4. Fastsættelse af kontingent for 2022
Kontingentet fastholdes til 200 kr.

5. Indkomne forslag
a. Vi ændrer regnskabsåret så det følger kalenderåret.
b. Som følge virkning flyttes generalforsamlingen også til første kvartal.

6. Valg til bestyrelse
Afgående Søren Drachmann og Jørgen Allentoft Genvalgt
Søren og Jørgen er på valg igen næste år.
Helene og Ivan er på valg igen 2023

7. Valg af bestyrelsessuppleant
Afgående Søren Rekly - genvalgt

8. Valg af to revisorer
Afgående Jens Wedel og Jan Steager – genvalgt

9. Lars Torbjørn forslog at turene på baggrund af vejret og fiskeriet,
burde ligge i slutningen af april og begyndelse af maj, samt i September måned.
Det er taget op til overvejelse.
Turpris med kontingent samlet 3000 kr.
På den måde spiser vi heller ikke af vores formue.