Generalforsamling 2020-

aflyst og udsat grundet Covid 19

Indelukkets Spisested
Åhave Alle
´ 9C, i Silkeborg

Onsdag d. 4. nov. Kl. 18


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.

 


Referat fra 2019

 

1.

Valg af dirigent og stemmetæller(e).

Ivan siger velkommen og fortæller om dagen menu.

John Kristensen er valgt til dagens dirigent og stemmetæller.

John gennemgår dagsordenen.

 

2.

Bestyrelsens beretning.

Ivan Mortensen. Der har været to ture i foråret. Torben Kristensen fortæller: Der var ikke så mange fisk så vi fik tid til at hygge os.

Ivan: ”Vi havde en ny mand med Poul” – Foråret var generelt ikke særlig god, hvad angår fisk.

Efterårsturen. Anden uge i oktober. Magne og Lyland, Niels. Der var ellers ikke så mange andre.

Der var problemer med både krabbe og hummerfiskeriet. Forårsfiskeriet skal måske ligge i april. Det har været et godt år, på trods af, at vi ikke har fanget så meget.

 

Der er planlagt to forårsture i maj måned. Den ene af turene er blandt andet den 17. maj.

Turene er lagt ind på kalenderen på hjemmesiden og på Facebook.

 

Uddeling af præmier:

-         Første præmie – Kurt Jensen – en lang lange.

-         Anden præmie – Kevin Kloster – torsk

-         Tredje præmie – Helene – Sej

-         Der blev trukket lod mellem de fremmødte til de sidste præmier. Børge og Jørgen var de heldige vindere.

 

Ivan: Skulle hilse mange gang fra Lars Torbjørn

 

3.

Godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet er behørigt underskrevet ????

(Der har været 28 på tur)

Regnskabet er godkendt efter en fin gennemgang.

4.

Fastsættelse af kontingent for 2020

Vi fastholder kontingentet som der ligger nu med en fastlæggelse på 200 kr. og det er vedtaget.

 

5.

Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

 

6.

Valg til bestyrelsen.

Afgående: Søren Drachmann og Jørgen Allentoft

Jørgen og Søren er genvalgt.

 

7.

Valg af en bestyrelsessuppleant.

Afgående: Søren Rekly

Søren er genvalgt.

8.

Valg af 2 revisorer.

Afgående Jens Wedel og Jan Stegager

Jens og Jan er genvalgt.

9.

Eventuelt.

Ivan takker for året der er gået.

John takker for god ro og orden.