Artikelindeks
Generalforsamling
Referat
Alle sider

Generalforsamling for året 2022
Torsdag den 16. marts 2023 - Kl. 18:00

Mødet holdes på Svostrup Kro

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.


Referat fra generalforsamling: