Artikelindeks
Generalforsamling
Referat
Alle sider

Generalforsamling 2022

Indelukkets Spisested

Åhave Alle´ 9C, i Silkeborg

Onsdag d. 2. nov. Kl. 18

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.


Referat fra generalforsamlingen: