Klubben har hjemsted i Silkeborg og omegn.

Klubbens formålKlubbens første havfiskeekspedition blev foretaget i oktober 1997 af dristige tømrersvende med udlængsel.

Der er klubbens formål at tilbyde alle fiskeinteresserede, havfisketure i vort  broderland Norge, såvel fra småbåde i fjorden mellem skær og småøer , som fra krydser på højsø.

Alle enkeltpersoner såvel som mindre grupper, kan optages som medlemmer i klubben. Medlemskab af klubben opnås ved tilmelding og betaling af en tur, se også ”Turkalender”.

Turene afvikles som 5 dages udflugter med deltagelse af max 10 personer. Der udøves professionel og seriøs stangfiskeri fra båd i saltvand og der fanges almindeligvis af mængder, helt op til 14 forskellige arter, så der kan hjembringes forråd til dårligere tider..

Men turene indeholder også rigelige mængder godt og kammeratligt samvær samt godt med løgnehistorier.

Dette er den ultimative måde at få tømt hjernekisten for dagligdagens bøvl, stress og jag.

Praktiske forhold kan du tilegne dig på vores ”dosmerseddel

Klubbens vedtægter kan du studere nærmere her...

Formanden.