Referat fra havfisketur, Risør. 30/4-2008 – 4/5-2008

Turen startede den 30/4 hvor det meste af dagen gik med at rejse.
Vi ankom til campingpladsen ca. klokken 20.00.
Hytterne var blevet fordelt på forhånd, så det galt bare om at finde den hytte man tilhørte og så få pakket ud. Diverse madvare og øl blev også fordelt og sat på plads.
Her efter var det tid til at tage en stille velkommen øl og hilse på de nye bofæller.
Opgaver i hytter blev fordelt med madlavning, opvask m.v.

Turraport

Torsdag 1/5.
Der var ingen som talte om maj møder, men til gengæld en del om af få startet fiskeriet. Der var arrangeret to korte ture denne dag. Hytte 1 og 2 tog på formiddags turen og hytte 3 og 4 skulle på eftermiddags turen.
Hver hytte havde en jolle, som hytteformændene skulle sørge for nøgler og benzin til.
Nogle personer prøvede med fiskeri fra molen. Her blev der fanget rødspætter og sej.
Turene på havet gav godt med sej og torsk på trods af flere søsyge personer.
Der blev fanget ca. 350 kg fisk på de korte ture

Fredag 2/5.
Hytte 1 og 2 skulle på den lange tur på havet. Hytte 3 og 4 tog jollerne ind i fjorden. Vagn havde medbragt sit mobile ekkolod, så det var spændene om han kunne spore nogle fisk. Efter nogen tid fik han fisk på skærmen og vi begyndte at fiske. Der var ikke meget held med. Efter vi havde sejlet rundt en stykke tid uden fangst, valgte Per og Flemming at prøve lykken mere tilfældigt. Per og Flemming begyndte derfor at udpege steder i forhold til kysten hvor de mente at fiskene kunne stå. Det gav et par enkelte fisk, og sidst på formiddagen kunne Per sørme hive en torsk på 3 kg. i land. Den gjorde hele turen meget sjovere.
Vagn og Thomas havde sejlet rundt med ekkoloddet et stykke tid, da de endelig fandt mange fisk. De fik hevet 10 fisk i land før de var drevet væk. Vagn ekkolod har ingen GPS indbygget så de kunne ikke ramme samme sted igen. Først på eftermiddagen valgte vi så at sejle hjem og få frokost.
Om eftermiddagen tog vi så Jolle og sejlede ind i fjorden med spindestangen. Per fik en enkelt sej på spinder men ellers gav det ingen fisk. Til gengæld er det en smuk tur med det norske landskab, klipperne, vandfald og træerne der er lige på nippet til at springe helt ud.
Om aftenen blev grillen tændt og vi fik nogle hyggelige timer sammen med resten af holdet.

Lørdag 3/5.
Lørdag var den dag da hytte 3 og 4 skulle af sted på heldagstur. Vejret viste sig fra den bedste side, sol og næsten ingen vind. Skipper Larsen ankom klokken 8.30 og 8.45 var alle mand om bord klar til at tage af sted et kvarter før planlagt. Vi sejlede godt en time for at komme ud til torskebanken. Ifølge skipper var der torsk, men stor set det eneste der rigtig bed var bunden. Næsten hele formiddagen sejlede vi rundt efter fisk ud nogen nævneværdig fangst.
Per fangede en enkelt torsk på 3,5 kg og Vagn tog en torsk på 3 kg. desuden fangede Vagn en lange på 65 cm. Lidt var der at snakke om, men man kunne mærke på folk at det ikke helt var nok. Om eftermiddagen sejlede vi hen til bankerne med sej. Der begyndte det for alvor at bide igen. Der blev hevet mange sej i land og en par enkelte torsk. Tiden for turen var ved at udløbe, men skipper viste ingen tegn på at sejle hjemad. Vi havde fornemmelsen af at han lidt ondt af os efter den fiske fattige formiddag. Der hjalp sikkert også at der faldt et par øl af til Larsen.
Til sidst sejlede vi en tur mere ud efter stor torsk. Her var så meget strøm at vi aldrig kom ned til bunden. Det var de færreste der havde tungere pilke på end 300 g, og det var ikke nok. Til sidst vendte vi hjemad og havde udvidet turen fra 6 til 8 timer på søen.
Om aftenen var der ikke meget krudt til i folkene, så det blev til en stille bajer, lidt at spise og tidlig i seng.
Der blev på de lange ture fanget ca. 400 kg. Fisk.

Søndag 4/5.
Hjem rejse. Søndagen gik med at pakke og få gjort hytten rent. Overskydende mad gik til skipper Larsen, som nu har rigeligt med dansk på til et par uger.
Selv hjem rejsen gik som planlagt og vi landede i Ilskov klokken 21.45, hvor efter bagagen blev omfordelt og man sagde farvel efter en god fiske tur til Norge.

Poul Stengaard Jensen