Alle mødte frisk og veludviklede...

- på turlederens adresse lige godt 10, hvorefter turen gik nordpå, da vejrmeldingerne lød lidt betænkelige. Alt gik dog efter planen og vi ankom planmæssigt til Hirtshals og derefter Norge.

Køreturen til Sørlandets camping, viste sig dog at være alt andet end problemfri. Vi var ikke andet lige kommet fri af Kristiansand, da en såkaldt Hans Engell klods ved et vejarbejde besluttede sig for, at springe ud foran Hennings bil med det resultat, at styretøjet var kaput.

Turraport

Heldigvis var ingen såret udover på stoltheden.

Der blev skabt kontakt til SOS og biludlejning via det norske vejvæsen. De 2 øvrige biler fortsatte herefter mod Sørlandet, mens Henning og co. afhentede ny bil og pakkede om.

Da der var nogen uenighed om turlederens vejvisning var bedre end en medbragt GPS endte det op i lidt af en omvej og en lille times forsinkelse lykkedes det at indtage campingpladsens hytter.

Henning og co. lod dog vente på sig, da de selv forsøgte at finde frem. Efter lidt kørevejledning over telefonen lykkedes det at få alle mand i hus et stykke over midnat. Godt at bofællerne havde sørge for lidt ”natmad”.

Næste dag stævnede Østerfjord ud i højt solskin og med et læs spændte lystfiskere.

Skipper Larsen prøvede en del steder og det blev til en hel del Sej i en god portionsstørrelse.

Resten af dagen gik med ”huslige pligter” og aftenen blev brugt på ”hjemlig hygge”.

Fredag kom lidt sent i gang for nogle, formentlig pga. for meget ”hjemlig hygge” aftenen i forvejen!

Ellers blev jollerne prøvet og de gode fiskesteder i fjorden blev prøvet. Resultat 5 torsk og 2 sej.

Og ja, så var der ”huslige pligter” og ”hjemlig hygge” igen. Surt, men nogen skal jo gøre det!!!

Lørdag foregik på Østerfjord igen. Fredelig start, men de bange anelser burde måske være fundet frem, da skipper Larsen bad os på fordækket sure vores grej fast!!

Det forholdsvis fredelige vejr i fjorden blev afløst af regn, blæst og bølger da vi kom på havet.

Vi ramte ellers ”Sejåren” med det samme. Om det skyldtes skippers dygtighed eller den årsag, at en del af lystfiskerne forfodrede kraftigt skal jeg lade være usagt.

Efter en times tid var der under 50% af deltagerne der fiskede, hvorfor turen blev forlagt til fjorden igen. Skipper var i vældigt humør og underholdt med mere eller mindre stuerene historier. Specielt fandt han det morsomt, at en af deltagerne havde taget fast ophold på Østerfjords toilet.

Vi forsøgte at fiske forskellige steder i fjorden. Et sted var der godt 90 m vand og efter ca. 15 minutters fiskeri spurgte skipper, om der var fisk. Det var der ikke, hvilket skipper så oplyste, at der i øvrigt aldrig havde været på det sted!!

Skipper sejlede os herefter til øen og lavede en super rundvisning i fjorden.

På vej hjemad igen var vejret blevet en hel del bedre, hvorfor skipper gav en ”ekstra omgang”.

Vi røg til havs igen i små 2 timer, hvilket ikke alle var helt tilfredse med, da vi sejlede udad.

Vi ramte dog rimeligt hurtigt et Sejsted, hvilket resulterede i at alle, der fiskede, fik en pæn fangst med hjem. Der var i hvert fald nok, da fiskene skulle renses.

Skønt alle var brugte måtte vi jo nødvendigvis sørge for de huslige pligter, og ja: ”Hjemlig hygge”.

Søndag formiddag gik med at komme over den hjemlige hygge, pakke og gøre hytter i stand.

Herefter gik turen hjemad, dog uden Hennings egen bil. Han måtte hjem i en norsk udlejningsbil og have sin egen bil eftersendt.

Lars Grønfeldt