Referat af ordinær generalforsamling  i TIB’s

Havfiskeklub, Risør, afholdt 7. november kl. 18.00, 2008 i Toftebjerg Medborgerhus, Røllikevej 2 i Them.

Ivan Mortensen foreslog Karen Schjørring som aftenens dirigent, og dette blev vedtaget af forsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ivan gennemgik dagsorden og aftenens forløb.

Herunder at vi, efter generalforsamlingen, skulle nyde en veltillavet Oksetyksteg m/ små kartofler, bagte rodfrugter, rosenkålsalat, flutes og friske frugter, frembragt af særdeles kompetent personale fra Toftebjerg medborgerhus’ støttegruppe. som Jette Nors er medlem af, og Jette kan vi takke for at vi kan bruge lokalerne til vores generalforsamling.

Formanden bød velkommen til de 81 fremmødte og beklagede at vores Norske venner, 6 i alt, var blevet nødt til at aflyse turen over vandet, da en rejsefælle kom på sygehus natten til torsdag, netop som de skulle være kørt hjemmefra.

Generalforsamlingen sendte et ønske om god og snarlig bedring.

Formand Ivan Mortensen aflagde bestyrelsens beretning og henviste samtidigt til tilbagemeldinger fra turlederne på hjemmesiden.

I jubilæumsåret 2008 har ikke mindre end 129 havfiskere været i Risør for at nyde fiskejagten.

Der blev afviklet 8 forårsture, og 4 efterårs ture.

Der er blevet fanget meget fisk i Risør, ca. en tons på hver tur i foråret, men som det ses af fangstrapporten, kun i begrænset størrelse.

Der bliver senere på aftenen uddelt flotte præmier til de "største" fangere.

Formanden påpegede at de enkelte fisketure skal afsluttes med at både og grej rengøres, dette gælder naturligvis også på "Østerfjord".

Der er planlagt 8 forårsture i 2009, se dem på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

Formanden henviste til klubbens hjemmeside, som vi er meget stolte af, og gjorde opmærksom på at den fremover vil være foreningens bindeled og kommunikationsmåde. Der vil dog, fra tid til anden, blive udsendt meddelelser via normal post til medlemmer uden mail. Alle opfordredes til at afgive en mailadresse, samt til at orientere klubben om nyerhvervede mailadresser. Brug gerne www.havfiskerisor.dk . Der blev rettet stor tak for indsatsen til vores webmaster, Kim Nielsen.

Formanden orienterede om, at fra sæson 2009, vil alle turledere deltage på deres tur uden betaling, til gengæld for deres indsats før, under og efter turen til Norge.

De skal betale klubkontingent.

Det har været en succes med den ny leverandør af vore madkasser, nemlig Aktiv Super, Arendalsvej i Silkeborg v/ Benny Maul, kasserne er blevet afprøvet og har modtaget overvældende ros.

Ivan Mortensen udtrykte stor taknemmelighed over for vore sponsorer og støtter, Risør Fjordtaxi v/Lars Thorbjørn Larsen, Lindblad v/ Tonny Kristensen, direktør Arnfinn fra Arcantus i Risør, Silkeborg Beslag og Værktøj(SBV) v/ Jørgen Berg,  Orla Andersen som låner os sin trailer, bestyrelsen og turledere. Tak for lån af de fine lokaler på Toftebjerg medborgerhus, som Jette Nors har hjulpet os med.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Regnskabet blev fremlagt af Jørgen Allentoft.

Året blev afsluttet med et underskud på 669,-kr. og en status balance på 73.821,- kr.

Kassereren foreslog, på bestyrelses vegne, et uændret årskontingent på kr. 100,- pr medlem. Dette godkendtes.

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen..

Under valg til bestyrelsen, blev Ivan Mortensen og John Kristensen genvalgt, uden modkandidater. Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Som bestyrelsessuppleant blev Jette Nors Hansen genvalgt uden modkandidat.

Da Vagn Sørensen og Erik Mortensen, efter mange år i sadlen, ikke ønskede valg som foreningens revisorer, skulle forsamlingen vælge nye.

Foreslået blev Peter Holm og Karen Schjørring, og de blev valgt uden modkandidater.

Under eventuelt ville Gert gerne påpege et behov for en renovering af rensepladsen på Sørlandet Camping, det måtte gerne indebære overdækning med halvtag.

Niels Kaldal var ikke tilfreds med klubbens håndtering af bestemmelsen i vedtægterne, som omhandler medlemmernes ret til tilbud om en fisketur året efter.

Niels påpegede, at der bør være sikret ret til en tur året efter, i den samme uge som året forud.

Ivan replicerede og lovede at bestyrelsen ville se kritisk på vedtægterne i lyset af Niels’ indlæg.

Ivan Mortensen reklamerede med nye rygsække med klubbens logo påbroderet, i anledning af klubbens 10 års jubilæum til salg for 150, kr pr stk., desuden var der salg af fleecejakker, softshell- og fleece jakker og havfiske streamers til båd og bil.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen, blev den overdådige middag indtaget med stor fornøjelse af forsamlingen. Der var nok til alle og rigeligt med grøntsager.

Årets fiskekonkurrence endte som følger:

1. Præmie:

Erling Nybo Sørensen, torsk på 9,2 kg, vandt en flot pilkestang med Ambassadør 7000 hjul fyldt med stærk fletline og i tilgift, et gavekort til 7 dages ophold for op til 10 personer på Rullandsgård ved Risør, Norge.

Erling får nu ret til vandrepokalen med sit navn graveret de næste 12 måneder.

Torben Blohm, lange på 6,9 kg, vandt en havstang med fastspolehjul og snørre.

Jan Ottesen, fanget 7 arter, vandt en havstang med fastspolehjul og snørre.

Frej Scharff, torsk på 8,9 kg, vandt en havstang med multihjul og snørre.

Søren Kopp, havtaske på 2,7 kg, vandt en havstang.

Eigil Nielsen, torsk på 4,5 kg, vandt en havstang.

Alle de flotte præmier var igen i år sponseret af Skipper Larsen, Risør, og det er vi meget taknemmelige for.

På indgangsbilletten var den heldige denne gang John Larsen, som kunne trække sig tilbage med favnen fuld af gode sager.

Med overvældende iver deltog medlemmerne i et overdådigt amerikansk lotteri, og der blev udsolgt af lodder. Udtrækning af lodder og fordeling af utrolig mange flotte og spændende gevinster strakte sig over en anseelig tid.

Klubben er meget taknemmelig over for vore sponsorer, som gør dette lotteri muligt. Overskuddet vil blive anvendt til forædling af Havfiskeklubbens fisketure.

Aftenen blev afsluttet med kaffe og kagebord til alle som havde lyst, og ved 22.30 tiden brød folk op og begav sig hjemad.

Referent John Kristensen.

 
<< Første < Forrige 1 2 Næste > Sidste >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL